Ji Publications

Zhu, Cheng, Qingjian Han, Alexander Samoshkin, Marino Convertino, Alexander Linton, Edgar M. Faison, Ru-Rong Ji, Luda Diatchenko, and Nikolay V. Dokholyan. “Stabilization of μ-opioid receptor facilitates its cellular translocation and signaling..” Proteins 87, no. 10 (October 2019): 878–84. https://doi.org/10.1002/prot.25751.
Luo, Xin, Yul Huh, Sangsu Bang, Qianru He, Linlin Zhang, Megumi Matsuda, and Ru-Rong Ji. “Macrophage Toll-like Receptor 9 Contributes to Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain in Male Mice..” J Neurosci 39, no. 35 (August 28, 2019): 6848–64. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3257-18.2019.
Lopez, Tyler, Zahid Mustafa, Chuan Chen, Ki Baek Lee, Aaron Ramirez, Chris Benitez, Xin Luo, Ru-Rong Ji, and Xin Ge. “Functional selection of protease inhibitory antibodies..” Proc Natl Acad Sci U S A 116, no. 33 (August 13, 2019): 16314–19. https://doi.org/10.1073/pnas.1903330116.
Chamessian, Alexander, Megumi Matsuda, Michael Young, Michelle Wang, Zhi-Jun Zhang, Di Liu, Brielle Tobin, Zhen-Zhong Xu, Thomas Van de Ven, and Ru-Rong Ji. “Is Optogenetic Activation of Vglut1-Positive Aβ Low-Threshold Mechanoreceptors Sufficient to Induce Tactile Allodynia in Mice after Nerve Injury?.” J Neurosci 39, no. 31 (July 31, 2019): 6202–15. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2064-18.2019.
Suarez-Roca, Heberto, Rebecca Y. Klinger, Mihai V. Podgoreanu, Ru-Rong Ji, Martin I. Sigurdsson, Nathan Waldron, Joseph P. Mathew, and William Maixner. “Contribution of Baroreceptor Function to Pain Perception and Perioperative Outcomes..” Anesthesiology 130, no. 4 (April 2019): 634–50. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002510.
Chen, Gang, Yong Ho Kim, Hui Li, Hao Luo, Da-Lu Liu, Zhi-Jun Zhang, Mark Lay, Wonseok Chang, Yu-Qiu Zhang, and Ru-Rong Ji. “Author Correction: PD-L1 inhibits acute and chronic pain by suppressing nociceptive neuron activity via PD-1..” Nat Neurosci 22, no. 3 (March 2019). https://doi.org/10.1038/s41593-018-0323-x.
Matsuda, Megumi, Yul Huh, and Ru-Rong Ji. “Roles of inflammation, neurogenic inflammation, and neuroinflammation in pain..” Journal of Anesthesia 33, no. 1 (February 2019): 131–39. https://doi.org/10.1007/s00540-018-2579-4.
Cheng, Ruo-Xiao, Yu Feng, Di Liu, Zhi-Hong Wang, Jiang-Tao Zhang, Li-Hua Chen, Cun-Jin Su, et al. “The role of Nav1.7 and methylglyoxal-mediated activation of TRPA1 in itch and hypoalgesia in a murine model of type 1 diabetes..” Theranostics 9, no. 15 (2019): 4287–4307. https://doi.org/10.7150/thno.36077.
Chen, Gang, Yu-Qiu Zhang, Yawar J. Qadri, Charles N. Serhan, and Ru-Rong Ji. “Microglia in Pain: Detrimental and Protective Roles in Pathogenesis and Resolution of Pain..” Neuron 100, no. 6 (December 19, 2018): 1292–1311. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.11.009.
Han, Qingjian, Di Liu, Marino Convertino, Zilong Wang, Changyu Jiang, Yong Ho Kim, Xin Luo, et al. “miRNA-711 Binds and Activates TRPA1 Extracellularly to Evoke Acute and Chronic Pruritus..” Neuron 99, no. 3 (August 8, 2018): 449-463.e6. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.06.039.